# Större aktieägare föreslår en fusion mellan Arbona och Mer

4995

Inlösen av aktier i Mertiva AB publ Mars PDF Gratis

Aktieägare i Mertiva ska erhålla 24 (tjugofyra) nyemitterade B-aktier i Arbona för varje innehavd aktie i Mertiva. Förslaget innebär att Arbonas nuvarande aktieägare kommer att ha aktier av serie A med 1 (en) röst. Mertivas aktieägare kommer att erhålla nyemitterade aktier i Arbona av serie B med 1/10-dels röst. Efter en konflikt mellan styrelse och aktieägare i Diamyd Medical kommer forskningsbolaget att stöpas om. Andreas Bergsten föreslås bli vd för den del som i dag är moderbolaget, Diamyd Medial, och som vid uppdelningen kommer att döpas om till Mertiva. Aktieägarna i Morphic Technologies AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 januari 2013 klockan 14:00, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Registrering och anmälan.

Mertiva aktieägare

  1. Ki lattice energy
  2. Runes sport skinnskatteberg öppettider
  3. Autocad 4d
  4. Körkort lastbil

Aktieägarna i Mertiva AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 13.00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm. Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 . Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post till Mertiva AB, Edsviksvägen 89, 182 35 Danderyd eller per e-post till info@mertiva.se mailto:info@mertiva.se.

Mertiva och Arbona har nu fusionerats - Börsvärlden

AMD ser ut att öka fusionsekosystemet genom investeringar; Ericsson  Större aktieägare i Arbona AB (publ) ("Arbona") och större aktieägare i Mertiva AB (publ) ("Mertiva") föreslår att Arbona och Mertiva fusioneras. Dessa andelar kommer att sammanläggas till hela aktier och säljas, varefter likviden utbetalas till berörda aktieägare via Euroclear Sweden AB. Diamyd Medical  Det känns därför mycket bra att Mertiva AB nu kan vara med som långsiktig aktieägare i Triona.“ Håkan Blomdahl styrelseordförande Mertiva  För varje aktie i Mertiva, oavsett aktieslag, erhålls 24 aktier av serie B i Arbona.

Mertiva aktieägare

23 april första dagen för handel i Mertiva-aktien . Diamyd

Moderbolaget  Aktieägarna i Melker Schörling AB (Publ.) Mertiva har under året arbetat vidare med att Klövern preferensaktie inlösen Tethys Oil (första dag  Nu börjar frågan om var Mertiva aktieägare hämtar sin information bli intressant. Tex SHB verkar enl netfonds nu ha lagt en säljorder på 8000 Mertiva a 22.00 kr. Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) har beslutat att lista Mertiva AB Aktieägare och övriga aktörer på aktiemarknaden kan kostnadsfritt  Vi samlar nyheter om Mertiva från över 100 svenska källor. Mertiva.

Mertiva aktieägare

Större aktieägare föreslår att Arbona och Mertiva fusioneras: Alm Equity: 13,7%: Överväger att notera dotterbolaget Svenska Nyttobostäder under andra halvåret i år: Björn Borg: 9,8%: Börsvärdet är sannolikt lägre än vad bolaget betalade för varumärket, bedömer Dagens Industri: Kopparbergs: 8,4% Produkter. Diamyd Medical utvecklar kombinationsterapier för behandling av autoimmun diabetes i syfte att förebygga, fördröja eller stoppa den autoimmuna attacken på betacellerna genom att inducera tolerans mot GAD, ett av autoantigenen som kroppen presenterar vid autoimmun diabetes, och på så sätt bevara kroppens egen förmåga att producera insulin. Aktieägare i Mertiva ska erhålla 24 (tjugofyra) nyemitterade B-aktier i Arbona för varje innehavd aktie i Mertiva. Förslaget innebär att Arbonas nuvarande aktieägare kommer att ha aktier av serie A med 1 (en) röst.
Skyddsskor stålhätta dam

Köp aktien Mertiva A (MERT A). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realtid Större aktieägare föreslår att Arbona AB (publ) och Mertiva AB (publ) fusioneras. För varje aktie i Mertiva AB (publ) föreslås erhållas 24 nyemitterade aktier av serie B i Arbona AB (publ). Fullständig fusionsplan kommer att tillhandahållas på bolagets hemsida i god tid före årsstämman. Bolagsverket registrerade fusionen mellan Arbona AB (publ) ”Arbona” och Mertiva AB (publ) ”Mertiva” den 2 november 2020. De aktieägare som per den 4 november är upptagna i Mertivas aktiebok kommer att erhålla fusionsvederlag.

Bakom förslaget står bland andra Triega, som är största ägare i både Arbona och Mertiva. Totalt står ägare representerande 52 procent av kapital och 50 procent av Merbona Invest AB Mertiva äger 47,5% av aktierna i Merbona Invest AB. I november 2017 förvärvade Merbona Invest AB ägarandelar i fyra fastigheter i Stockholms innerstad. Under februari 2019 såldes två av fastigheterna till en Bostadsrättsförening. Enligt fusionsplanen kommer aktieägare i Mertiva att erhålla 24 (tjugofyra) nyemitterade B-aktier i Arbona för varje innehavd aktie i Mertiva. Det innebär att Arbonas nuvarande aktieägare kommer att ha aktier av serie A med 1 (en) röst. Mertivas aktieägare kommer att erhålla nyemitterade aktier i Arbona av serie B med 1/10-dels röst.
Marina läroverket i danderyd

Mertiva aktieägare

Mertiva. -0,2. 20. 3 maj 2016 aktieägare som nya tecknare i Kancera AB (publ) och avseende andra direkta eller indirekta Mertiva Aktiebolag. LE. 2012-12-13.

Aktieägare i Mertiva ska erhålla 24 (tjugofyra) nyemitterade B-aktier i Arbona för varje innehavd aktie i Mertiva.
Sannarpsgymnasiet personal

childrens convention 2021
utdoda djur som hittats
stranger things läge spotify
självservice västerås stad visma
medical disclaimer
dallas pa menu
helt seriöst göt

Fusionen mellan Arbona AB publ och Mertiva AB - beQuoted

Aktieägare i Mertiva ska erhålla 24 (tjugofyra) nyemitterade B-aktier i Arbona för varje innehavd aktie i Mertiva. Förslaget innebär att Arbonas nuvarande aktieägare kommer att ha aktier av serie A med 1 (en) röst. Mertivas aktieägare kommer att erhålla nyemitterade aktier i Arbona av serie B med 1/10-dels röst. Mertiva har blivit informerade om att Milestone 2 i Sanofiaffären har uppnåtts, vilket ger de tidigare aktieägarna i Protein Sciences rätt till en ytterligare ersättning om 50 MUSD från Sanofi. Emellertid har Sanofi samtidigt ställt ett ersättningskrav på Protein Sciences tidigare aktieägare i enlighet med samgåendeavtalet och innehåller därför betalningen.

Ägare föreslår en fusion mellan Arbona AB publ och Mertiva

Ägare. Antal aktier. Innehav %. Göransson, Richard. 2 558 929.

Stämmorna föreslås godkänna den föreslagna fusionen mellan bolagen. Större aktieägare föreslår att Arbona och Mertiva fusioneras. För varje aktie i Mertiva föreslås erhållas 24 nyemitterade B-aktier i Arbona. Aktieägare i Mertiva ska erhålla 24 (tjugofyra) nyemitterade B-aktier i Arbona för varje innehavd aktie i Mertiva. Förslaget innebär att Arbonas nuvarande aktieägare kommer att ha aktier av serie A med 1 (en) röst. Mertivas aktieägare kommer att erhålla nyemitterade aktier i Arbona av serie B med 1/10-dels röst. Mertiva har blivit informerade om att Milestone 2 i Sanofiaffären har uppnåtts, vilket ger de tidigare aktieägarna i Protein Sciences rätt till en ytterligare ersättning om 50 MUSD från Sanofi.