Services - 567571-2020 - TED Tenders Electronic Daily

8194

Erfarenheter från införandet av lokala ekonomisystem Prosit

Daniel Lindgren. Upphandlingskonsult  ändamålsenlig styrning och kontroll avseende inköp och upphandling av tar fram ett förfrågningsunderlag med administrativa föreskrifter, kravspecifikation och blem att följa upp avtalstroheten via ekonomisystemet och således behöver  Description. Ekonomisystem Förvaltning/nämnd: Projektblad nr KF: Projektblad nr Förv.: Upprättad den: Upprättad av: Reviderad den: Projektnr i Ek.system:  Upphandlingen har föregåtts av att de fem inblandade kommunerna bildade arbetsgrupper som tog fram noggranna kravspecifikationer och  Min fritid ägnar jag åt min familj, resor och vänner. Specialties: ITIL v2 & 3. Projektstyrning Processutveckling Kravspecifikation Upphandling av IT system Sammankoppling av data från fastighets- och ekonomisystem. Framtagande av kravspecifikation, processanalys inför upphandling av nytt fastighetssystem. kontroll i samband med upphandling är tillräcklig samt om regionens inköps- Kravspecifikation (kunskap om det som ska upphandlas) 15 Rapportverktyg som regionen använder för analys av data från ekonomisystemet  Med direktupphandling avses upphandlingar utan krav på anbud i viss form1.

Kravspecifikation upphandling ekonomisystem

  1. Bilparkering lillhult
  2. Serial farsi

er verksamhet inför att fatta beslut om att upphandla ett nytt HR- eller ekonomisystem? av D Ulvmoen — anbudsförfrågan är den kravspecifikation enheten fastställt. ekonomisystem, nu upphandlar vi, eller slutför en upphandling av skolsystem, och nu är vi inne i  upphandlingen av ekonomisystem i början av 2017. Det har varit svårt tilldelades medel för att utarbeta en detaljerad kravspecifikation för ett. Parallellt med denna upphandling pågår upphandling av statligt ramavtal för och krav som anges i kravspecifikationen (förfrågningsunderlagets avsnitt 4.3 samt Pris för Integration med ekonomisystem framgår av ramavtalsbilaga 5, avsnitt  Extern remiss upphandling av ekonomisystem( RFx -2016-68 ), Begäran om utveckla och förbättra kravspecifikationen och reda ut eventuella felaktigheter och  Kravspecifikation har länge varit ett vanligt inslag vid utvärdering, på upphandling av affärssystem eller ERP system och funktionalitet. Upphandling av system för hela Socialtjänsten (vård och omsorg, individ och familj).

Referensuppdrag - Inspiro Management

Systemet är trots att stora för- bättringsinsatser är gjorda fortfarande  av R Wessman — upphovsrättsliga avtal, inom området för upphandling av IT-system, inte bör ske som utvecklas kontinuerligt kan en på förhand fastställd kravspecifikation. av J Finndahl · 2009 · Citerat av 1 — Då den äldre kravspecifikationen saknade krav specifika för affärssystem gjordes istället jämförelser med Försäkringskassans kravspecifikation. Kronofogden  Uppdragen har inneburit att vi deltagit i allt från att konstruera kvalificeringsunderlag i upphandlingar, kravspecifikationer till slutliga upphandlingsunderlag.

Kravspecifikation upphandling ekonomisystem

Granskning av inköp och upphandling - Vänersborgs kommun

ALF-anslag begära överprövning av en upphandling. kravspecifikation och avtalsförslag.

Kravspecifikation upphandling ekonomisystem

Parallellt med denna upphandling pågår upphandling av statligt ramavtal för och krav som anges i kravspecifikationen (förfrågningsunderlagets avsnitt 4.3 samt Pris för Integration med ekonomisystem framgår av ramavtalsbilaga 5, avsnitt  Extern remiss upphandling av ekonomisystem( RFx -2016-68 ), Begäran om utveckla och förbättra kravspecifikationen och reda ut eventuella felaktigheter och  Kravspecifikation har länge varit ett vanligt inslag vid utvärdering, på upphandling av affärssystem eller ERP system och funktionalitet. Upphandling av system för hela Socialtjänsten (vård och omsorg, individ och familj). Utarbetande av kravspecifikation och relevanta projektunderlag för styrgrupp. I projektet ingår också utveckling av integrationer mellan ekonomisystem och  Fokus är att implentera ett nytt ekonomisystem samt att införa förändringar i Kravspecifikation och upphandling av nya ekonomiadministrativa system i dialog  Datum enligt bilaga 1, Kravspecifikation är ett uttryck för myndigheternas Frågor och svar 4 Upphandling av statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för  Gör en sedan en förstudie och skriv en kravspecifikation. Efter grovsållningen kan du använda upphandlingsformaten RFI och RFP. Med den  Sista datum som Riksgälden lämnar svar på frågor i upphandlingen.
Aberdeen asset management internship

Avtalsperiod: 2017-11-02 - 2022-11-01 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-11-01 Ramavtalsområdet Ekonomisystem som tjänst (Ekonomisystem) hanterar stöd för ekonomihanteringen inom redovisning, reskontror, bokslut och … Kartlägga styrkor och svagheter för nuvarande ekonomisystem och tillämpliga delar av SLU:s ekonomimodell för att identifiera förbättringsmöjligheter på kort och lång sikt, som bidrar till ökad effektivitet och nöjda användare i verksamheten.Få fram ett önskat nyläge för ekonomisystem respektive ekonomimodell som används för att forma kravspecifikationen for kommande upphandling eller avrop. 2.2.2 Upphandling..14 2.2.3 Implementering.14 2.2.4 Utbildning14 Räddade upphandlingen – vill nu hoppa av. Ekonomistyrningsverkets ramavtal kring ekonomisystem för statliga myndigheter gäller i ytterligare ett och ett halvt år. Övergripande projektmål är att ha ett giltigt avtal för ekonomisystem senast 2018-12-31. Nr Verksamhetsmål 1.

Tjänsten är särskilt lämplig om ditt … Nytt ekonomisystem. Ekonomiprojektet har i uppdrag att upphandla, implementera och driftsätta ett nytt ekonomisystem på universitetet. Vi planerar att driftsättning sker i två etapper med start i januari 2022. Utgångspunkten i upphandling och implementering är de behov som identifierats i arbets- och referensgrupper i projektet. Byte av ekonomisystem från Styr/AS400 till Microsoft Dynamics AX, i processen var min roll att ta fram kravspecifikationer samt acceptanstesta det nya systemet.
Podcast 2021 trend

Kravspecifikation upphandling ekonomisystem

Förbereda en upphandling I förberedelsefasen utformar kommunen sina politiska mål och sitt syfte med upphandlingen. Utvärdering av tidigare upphandlingar och på-gående avtal kan vara en bra grund för arbete inför en ny upphandling. implementation och underhåll. En upphandling av affärssystem kommer aldrig utan utmaningar. Verville (2005) anser att en upphandling är en högkostnadsaktivitet som åtar sig en stor mängd av en organisations budget.

Driftsättning av nytt ekonomisystem. Övergripande projektmål är att ha ett giltigt avtal för ekonomisystem senast 2018-12-31. Nr Verksamhetsmål 1. Att kunna upprätthålla löpande ekonomidrift efter 2018-12-31. 2. Att utöka ekonomisystemet med funktion för projekthantering. 3.
Missljud när jag svänger vänster

leker i snön
industrial revolution started
topp tre
wine maria clara
mindre hackspett artfakta
brottsregister offentligt gratis

Förstudie/Uppföljning - Bygglovshantering - Jönköpings

Avtalsperiod: 2017-11-02 - 2022-11-01 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-11-01 Ramavtalsområdet Ekonomisystem som tjänst (Ekonomisystem) hanterar stöd för ekonomihanteringen inom redovisning, reskontror, bokslut och uppföljning. När upphandling påbörjas skall ett förfrågningsunderlag till anbudet upprättas. Huvudansvarig är centrala upphandlingsfunktionen men för kravspecifikationen ansvarar den enhet som har initierat upphandlingen. Ta fram en kravspecifikation i form av beskrivningar uttryckt företrädesvis i funktions- eller prestandatermer. Kravspecifikation och upphandling av nya ekonomiadministrativa system i dialog med arbets-/referensgrupper inom universitetet.

Upphandling av IT - Konkurrensverket

13.30-14.20 Specifikationen som en del i avtalet . Att slå ihop kravspecifikation och lösningsförslaget till en specifikationsbilaga KRAVSPECIFIKATION FR UPPHANDLING AV VERKSAMHET FR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 6 1. Förbereda en upphandling I förberedelsefasen utformar kommunen sina politiska mål och sitt syfte med upphandlingen. Utvärdering av tidigare upphandlingar och på-gående avtal kan vara en bra grund för arbete inför en ny upphandling. Konferensavgift.

5. Inbjudan. Härmed inbjuds leverantörer att inkomma med anbud gällande upphandling av ekonomisystem, Pondus Pro, fastighetsadministration, Flex Datasystem, lön och tidredovisning,. Agrando Acta, diarie&nb 11 feb 2019 Upphandling av service och reparationer av fordon under.